Privacy, veilig geregeld.

Home / Privacy, veilig geregeld.

Het is natuurlijk van het grootste belang om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan. Dat is de reden dat we hier nogal veel aandacht aan geven. Mocht je na het lezen van het onderstaande nog steeds vragen hebben, neem dan ook gerust contact op met Sooflex. We willen heel transparant zijn over onze aanpak en de manier waarop we jouw privacy veilig borgen. We hebben natuurlijk niks te verbergen.

Sooflex en zijn partners (Businessmonitor in het geval van Onderzoek) handelen volgens de gedragscode voor Onderzoek en Statistiek. Deze gedragscode is opgesteld door de branche zelf om (meer dan) te voldoen aan artikel 25 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Sooflex en partners zullen te allen tijde openstaan voor de onafhankelijke commissie die de naleving van de gedragscode en de omgang met persoonsgegevens komt toetsen.

Hieronder beschrijven we de meest relevante onderwerpen uit de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek. De volledige versie kan je vinden op de site van het College Bescherming Persoonsgegevens (Gedragscode Download).

  1. Jouw werkgever heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met het onderzoeksburo. Hiermee behouden zij de wettelijke verantwoordelijkheid voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Het onderzoeksburo draagt de gedelegeerde verantwoordelijkheid.

  2. Er worden niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk voor het onderzoek.

  3. Persoonsgegevens worden niet voor andere doelen verwerkt dan de doelstellingen van het onderzoek. In dit geval inzicht voor jouw werkgever in het wel en wee van de eigen flexwerkers en voor het algemeen belang trendanalyses binnen de branche en ten opzichte van andere branches.

  4. De rapportage van Onderzoek zal nooit gegevens bevatten die een individuele natuurlijke persoon kunnen identificeren, tenzij de ondubbelzinnige toestemming van de respondent is verkregen.

  5. Jouw werkgever, Sooflex en Businessmonitor nemen alle organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de verwerking, daarbij rekening houdend met de stand der techniek, de kosten en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

  6. Omdat inzake de samenwerking tussen jouw werkgever, Sooflex en Businessmonitor sprake is van onderzoek onder uitsluitend medewerkers van jouw bedrijf kunnen Businessmonitor en Sooflex worden aangeduid als bewerker. Als bewerker nemen wij alle noodzakelijke maatregelen om te voldoen aan de bovenstaande eisen ten aanzien van data-security (veiligheid) en zullen aan ons verstrekte gegevens nooit voor andere doeleinden gebruikt worden dan voor onderzoek voor jouw werkgever en algemene trendanalyses.